The Renaissaince

 

ATVERK VARTUS! 1:30
Tu ką tik atvėrei naujas savo gyvenimo duris... Durys, kurios atrodė apleistos ir sugriuvusios, slėpė nuostabiausią sodą... Šis sodas yra pilnas gražių spalvotų gėlių ir žaliuojančių medžių... Šis sodas – tai tavo siela. Tai tavo pasaulis. Visos tavo svajonės, baimės ir slapčiausi troškimai slypi šiame sode. Būk drąsus ir pripažink juos. Būk drąsus pažinti save.

GAMTOS SŪNUS 8:07
Kai įsigiliname į savo prigimtį, mes atrandame, kad esame gamtos dalis. Jei tu kenki gamtai, kenki pats sau. Jei tu esi geras kitiems, tu esi geras pats sau.

Buda
Ši diena nebebus tokia pat kaip vakar. Ši valanda yra kita nei praėjusi. Kiekviena sekundė mus neša ten. “Kur?” tu gali paklausti... Šis atsakymas priklauso tik tai tau...

ŠVENTASIS MIŠKAS 5:28
Įženk į Šventą Mišką. Jis tave gundo siekti pasaulio pažinimo. Tu turi klausimus, bet neturi atsakymų. Tu žinai praeitį, bet nesi tikras dėl ateities. Paslaptingasis miškas yra saulėtas ir šviesus. Jis yra pavojingas ir tamsus tiems, kurie nemyli ir bijo klausti “kodėl”.

DVASINIS KALINYS 6:13
Kunigaikščio rūsyje esu įkalintas. Mano tikėjimai mane paklaidino. Jų dievai yra stipresni nei manieji. Aš esu vienas akistatoje su savo likimu.
Jie meldžiasi už teisybę ir taiką. Jie prašo mane pripažinti tikrąsias vertybes. Jų vertybes. Nepripažinsiu. Aš nepripažinsiu jų tiesos, nes aš negaliu to padaryti. Jei tai padarysiu, aš nebebūsiu savimi. 

ŠVIESULIAI 5:18
Žvelgiu į dangų. Mėlynas dangus neša mano svajones toli už horizonto. Aš keliauju per didžiulius miestus, gražius triūsiančius kaimelius. Aš kertu molinuosius kalnus ir begalines upes. Vėjas neša mano svajones į Svajonių karalystę.

JIE MELDŽIASI UŽ TAIKĄ 4:45
Gražus vakaras. Aš girdžiu jų maldą kitoje upės pusėje. Jie meldžiasi už taiką ir išganymą. Kai saulė nusileis, mes nebelauksime rytojaus. Rytojus – mūšio diena, pilna skausmo, praradimų ir pasikeitimų. Mes bijome pasikeitimų, nes nenorime prarasti to, ką turime šiandien. Mes bijome pažvelgti į ateitį...
Kodėl... Kodėl jie meldžiasi...

NEBEBUS TAIP PAT 5:51
Nebijok savęs paleisti. Atverk akis naujoms mintims ir idėjoms. Kas yra sena, nebūtinai yra bloga. Kas yra nauja, nebūtinai yra taip pat bloga... Švęsk tą dieną, kai gali matyti pasaulį kitokį. Tai Dievo dovana...

SUGRĮŽIMAS 5:48
Susitelkimas. Naujojo pasaulio sukūrimas ir kūrybos galia yra tavo sieloje. Tavo širdis tau nurodo tiesą ir tikrąjį gyvenimo kelią. Niekas negali atsakyti į klausimą “Kodėl”... Niekas negali tavęs išmokyti, kas yra gera ar bloga, nes tik tu gali pasakyti šią tiesą... Todėl atverk savo širdį ir tikėk savimi. Klausykis savo sielos, atverk mintis, žvelk į žvaigždes ir... kvėpuok... mėgaukis... jausk gyvenimą...

RENESANSAS 6:14
Tai naujoji diena! Tai Didžiųjų pasikeitimų tavo gyvenime diena, nes kiekviena diena tau atneša ką nors naujo ir neatrasto... Nebijok pasinerti į permainas, nes kažkas turi numirti, tam kad atgimti. Tai tavo atgimimas... Tavo svajonės... Tavo gyvenimas...

UŽVERK DURIS... 1:52
Tai buvo tavo mažasis svajonių pasaulis... Tu atvėrei naujas šiandien duris... Tai buvo keista ir neįprasta. Bet tai buvo tavo pasaulis, pilnas svajonių, troškimų, baimių ir vilčių. Tu tai padarei dėl sugrįžimo ir atgimimo. Dėl RENESANSO...

 

 

 

Žmonės nori viską pakeisti. Tačiau tuo pačiu metu jie nori viską palikti taip, kaip yra buvę. Tavo širdis priklauso tau. Tavo siela – tai tik tavo siela. Todėl tik tu gali jausti, kas yra gyvenimo prasmė. Todėl neturi bijoti keistis. Nes tai bus tavo kaita.